Nachwuchsleitung


Funkton Name Telefon e-mail
 Nachwuchsleiter  Thomas Richter 0 660 4894984  baci14@gmx.at
 Nachwuchsleiter Adm.  Petra Rusek  0699 11558099  petra.rusek@s-dg.at